fbpx

Про школу

Концепція освітньої діяльності приватного закладу освіти “Безмеж” – “Пізнавай без обмежень”!

Для кожної людини, незалежно від віку, важливим є простір, у якому вона живе. Це має бути простір, який не підганяє дитину під рамки, а навпаки, дає крила і дозволяє підійматися до вершин. Школа “Безмеж” саме така.

Ми не просто школа, ми  спільнота, простір свободи, пошуку і творчості, де пізнають світ без обмежень. Символом школи є знак нескінченності, з якого вилітає птаха. Знак нескінченності – це саме життя, безмежність самовдосконалення, єднання світлого і темного, простору і часу, чоловічого і жіночого, а отже, це безмежна  гармонія.

Світ цікавий, але він не стоїть на місці. Це не лише відкриття, а й нові виклики.

Стрімкі зміни

Світ змінювався завжди, але сьогодні зміни відбуваються з шаленою швидкістю. Учні сьогодні вчать те, що могло їм знадобитися вже вчора. Як же встигнути?

Інформаційне бомбардування

Людина постійно знаходиться в активному інформаційному просторі, який діє на неї незалежно від її бажання. Цифрові технології дали змогу отримувати миттєво відповіді на будь-які пошуки та запитання, знання вже не є прерогативою вчителя.
Як вистояти? Як обрати? Навіщо це мені?

Глобалізація

Можливості спілкування виходять далеко за межі родини, школи, міста. Пошуки роботи, організація відпочинку здійснюються лише «одним кліком» в усьому світі. Людей усієї планети об’єднують спільні проблеми і пошук «сміливих рішень».
Як спілкуватися? Як об’єднатися?

Конкурентне середовище

Сфери діяльності людини постійно розширюються. Нині роботи замінюють людей. Невдовзі зникнуть популярні сьогодні професії та з’являться нові. Цей процес буде постйним. Відповідно, конкуренція зростає, світ вимагає не просто хороших фахівців, а людей, здатних мислити інноваційно: проблема – ідея – процес – результат. Багатьом великим компаніям уже зараз потрібні не диплом про освіту, а здатні швидко навчатися і змінюватися люди. Як створювати?

Обмежені ресурси

Кількість природних ресурсів на планеті обмежена. Якщо людство не навчиться жити на основі ідей сталого розвитку, то все закінчиться екологічною катастрофою.  Як зберегти?

Школа повинна реагувати на ці зміни і виклики, вона не може залишатися статичною у мінливому світі.
Освітній простір “Безмеж” ─ це наша відповідь на нові реалії.

Що ж таке школа “Безмеж”?

Місія “Безмеж” – допомогати дітям дорослішати, пізнаючи себе і світ, активно впливаючи на довкілля та покращуючи його через принципи «пізнай», «збережи», «створи».

Мета “Безмеж” – забезпечити умови учням для пізнання, дослідження навколишнього світу та себе, створення та висловлення ідей, проектування процесів та результатів. Одним із найважливіших завдань є проектування власного майбутнього.

Освітня програма базується на підходах емпауермент-педагогіки (педагогіки натхнення до дії): запрошення до дії – дія – ідея – знання – реалізація ідеї.

Усі знання, які дитина отримала в школі, є відповіддю на її особистий запит щодо вирішення конкретної життєвої проблеми. Такі знання залишаються назавжди, слугують основою для отримання подальших умінь та навичок. Усі предмети інтегровано відповідно до теми дослідження. Відправною та кінцевою точкою досліджень, організованих школою, є Людина.

Випускник “Безмеж” – це:

 • людина психологічно стійка, яка знає, що робить її сильною, знає, як використовувати «стреси» (постійного супутника сучасності) для успішного та щасливого становлення, веде здоровий спосіб життя, сповідує ідеї сталого розвитку;
 • людина, яка володіє інформаційно-комунікаційними технологіями, є медіаграмотною, вміє критично мислити та фільтрувати інформацію, обирати те, що потрібно саме їй, «думає не тільки мозком, а й серцем»;
 • людина, яка вільно висловлює думки українською, англійською мовами, легко спілкується з представниками будь-яких культур, приймає й досліджує різні бачення, ідеї, концепції, здатна об’єднати людей навколо ідеї, співпрацювати в команді;
 • людина, яка вміє створювати (продукти, технології, стратегії, концепції), володіє технологіями розвитку креативного мислення, проектує шлях від ідеї до результату, розуміється на критеріях відбору «сміливих рішень»;
 • людина, яка прагне вчитися впродовж усього життя.

Спільнота “Безмеж” – це:

 • батьки, об’єднані ідеєю дати дітям найкраще;
 • учні, об’єднані бажанням пізнавати світ і себе;
 • дорослі-учителі, об’єднані розумінням законів розвитку людини та місією допомогти дитині бути гнучкою, бути різною, тобто бути собою;
 • усі, хто поділяє цінності “Безмеж”

Основний принцип нашої спільноти – це три «С»: спілкування, свобода вибору та співпраця.

Цінності “Безмеж”:

 • найвищою цінністю у “Безмеж” є ЛЮДИНА. Розуміння процесів, які відбуваються в людині на етапі дорослішання, причин, через які дитина не стає зрілою, дозволяє дорослому взяти відповідальність і турботу за дитину на себе. Стосунки з дорослим на основі прив’язаності – запорука успішного зростання, навчання, розвитку, виховання;
 • чесність, відкритість, довіра;
 • повага між усіма учасниками освітнього процесу;
 • відповідальність дорослого за все, що відбувається з дитиною;
 • ставлення до помилок як до найкоротшого зворотнього зв’язку і можливістю розвитку;
 • мобільність (ми ідемо туди, де знають краще; відвідуєм ті місця, де є чому повчитися або чим насолодитися);
 • самопізнання, людинознавство, світознавство;
 • синергетичний підхід (самоорганізація).

“Безмеж” – це спільнота, де пізнають світ без обмежень. Символом є знак нескінченності, з якого вилітає птаха. Нескінченність – це саме життя, безмежність самовдосконалення, єднання світлого і темного, простору і часу, чоловічого і жіночого – безкінечна гармонія. Траєкторія руху птахи означає можливість,  усупереч труднощам здобути свободу. Знак нескінченності за своєю формою схожий на зображення літери  “Ж” – Життя (Безмеж), яку у 18 столітті використовував у своїх записах під час мандрів вихованець Києво-Могилянки Василь Григорович-Барський.